Summer Music Academy Šibenik - Ljetna glazbena akademija Šibenik

In the world that is under a constant change, music is an art form that unites people of all cultures and political views. Summer Music Academy Šibenik is a new project focused on provding orchestral experience for the upcoming musicians. A project that grew from the very succesfull Summer Brass Academy Šibenik promises to be even greater success.

Young aspiring musicians aged 16 and up can join the project from all over the world and audition via online posted videos. The best players, will be invited to perform together in a series of chamber and orchestral performances in ancient breathtaking venues in Šibenik, Zadar, Drniš, Trogir and the Krka National Park. 

Summer Music Academy Šibenik is led by a team of exceptional teachers with years of experience in some of the top orchestras in the world, whose guidance and counsil will help you on your way toward excellence. 

This is a marvelous opurtunity for open for all eager young musicians aged 16 and up of the World. 

And remember: "Life without music would be a mistake!" - F. Nietsche


U svijetu koji se brzo mijenja i svakodnevno postavlja nove izazove, glazba je umjetnička forma koja predstavlja zajednički jezik ljudima svih nacionalnosti. Ljetna glazbena akademija je novi koncept za buduće vrhunske umjetnike.

Budući virtuozi (stari 16 i više godina) će se naći zajedno u Šibeniku, gradu sa više od 950 godina kulturom bogate povijesti, gdje će nakon video audicije koja će biti transparentna, sudjelovati zajedno u komornim, solističkim i orkestralnim nastupima na povijesnim lokacijama u Šibeniku, Zadru, Drnišu, Trogiru i Nacionalnom parku Krka.

Ljetna glazbena akademija Šibenik okupit će na jednom mjestu tim vrhunskih glazbenih pedagoga sa višegodišnjim iskustvom na solističim pozicijama u nekima od najboljih svjetskih orkestara, koji će budućim umjetnicima moći pružiti savjete i vodstvo, kako bi sami nastavili svoj put prema vrhunskoj karijeri.

I zapamtite: "Život bez Glazbe bio bi pogreška!" - F. Nietsche